Ubezpieczenie
na życie

Zasadniczym celem ubezpieczeń na życie jest zapewnienie ochrony finansowej osobom bliskim, a tym samym zyskanie poczucia bezpieczeństwa. Przy gwałtownie wzrastającym tempie życia zapewnienie sobie komfortu psychicznego jest dość istotną sprawą. Można to uczynić niewielkim nakładem finansowym przez wykupienie polisy na życie.

Dzisiaj już dokładniej wiemy, że kupując ubezpieczenie własnego życia zabezpieczamy głównie najbliższych, a funkcja oszczędnościowa jest najczęściej tylko dodatkiem. Ubezpieczenia życiowe w obecnej rozwiniętej formie mogą być jak dopasowywane do indywidualnych potrzeb klienta, a ich główne cele to: ochrona i oszczędzanie.

Rodzaje ubezpieczeń na życie

DOSTĘPNE NA NASZYM RYNKU UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE MOŻEMY PODZIELIĆ NA TRZY PODSTAWOWE GRUPY:

  • Ubezpieczenia ochronne
  • Ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowe
  • Ubezpieczenia oszczędnościowe

Do każdej z grup można zwykle dokupić umowy dodatkowe, które powodują rozszerzenie odpowiedzialności towarzystwa. Podajemy przykładowe, które oferują zakłady ubezpieczeń:

  • ubezpieczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku
  • wypłata podwojonej sumy ubezpieczenia osobie wskazanej do odbioru świadczenia,
  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – za określone w umowie trwałe inwalidztwo spowodowane wypadkiem otrzymujesz świadczenie, w wysokości zależnej od ustalonego % inwalidztwa i sumy ubezpieczenia,
  • ubezpieczenie opłacania składki- w przypadku gdy całkowicie i trwale niezdolny jesteś do wykonywania pracy na skutek utraty zdrowia ubezpieczyciel przejmuje za Ciebie opłatę składek ubezpieczeniowych. Bez zmian pozostają nadal wszystkie warunki umowy,
  • ubezpieczenie na wypadek wystąpienia poważnych zachorowań takich jak: zawał serca, udar mózgu, nowotwór, niewydolność nerek i inne – w momencie wystąpienia i zdiagnozowania choroby towarzystwo wypłaca Ci świadczenie w wysokości określonej w polisie.
  • pobyt w szpitalu – wypłata dziennych świadczeń

Zakres ubezpieczenia

Zakres i charakter ubezpieczenia na życie może przybierać różne formy. Najbardziej popularna jest forma finansowego zabezpieczenia rodziny i bliskich Ubezpieczonego, na wypadek jego śmierci lub choroby, wynikłej w skutek zawału serca, wypadku drogowego lub wypadku przy pracy. Dodatkowo indywidualne ubezpieczenie na życie może także chronić przed skutkami trwałej niezdolności do pracy lub inwalidztwa. Niekiedy polisa na życie może mieć charakter finansowego zabezpieczenia, na przykład jeśli Ubezpieczony stara się o kredyt hipoteczny.

Ubezpieczenie na dożycie to przede wszystkim finansowe zabezpieczenie Ubezpieczonego po zakończeniu kariery zawodowej.

Suma ubezpieczenia i wysokość składki na ubezpieczenie

Najczęściej wymieniana minimalna suma ubezpieczenia to 5 000 – 10 000 PLN. Maksymalna nie jest ograniczona i zależy wyłącznie od indywidualnych potrzeb Ubezpieczonego.Wiele czynników wpływa na wysokość składki ubezpieczenia na życie. Główne to między innymi: wiek, płeć, stan zdrowia, wykonywany zawód oraz długość trwania umowy.

Posiadamy w ofercie najtańsze ubezpieczenia na życie pod kredyt hipoteczny.

Współpraca

Towarzystwa ubezpieczeniowe

Link4

Trasti

TUZ

Wefox

Defend

Reso

Prevoir

You Can Drive

TUW

Wiener

Compensa

MTU

InterRisk

Uniqa

Proama

HDI

Ergo Hestia

Generali

Warta

PZU